Mannheim Üniversite Hastanesi teşhis ve tedavi konusunda geniş azami tedavi imkanlarına sahiptir. Yardımcı personeller dahil olmak üzere yaklaşık 4.500 çalışanımız yılda yaklaşık 70.000 hastamızla ilgilenmektedir. Hastaların yüksek bakım kalitesini korumak için geniş çaplı bir kalite yönetim sistemi oluşturuldu.

Bir üniversite hastanesi için hasta bakımının yanında, bilim de önemli bir rol oynamaktadır. Mannheim Üniversite Hastanesinde yer alan Mannheim Tıp Fakültesi köklü Heidelberg Üniversitesine bağlıdır. Mannheim’lı tıpçıların araştırmalarından güncel yayınlarda, kongrelerde, uzmanlık toplantılarında ve projelerde yararlanılmaktadır. Hastalarımızın bilime bu kadar yakın olması onların en güncel araştırma sonuçlarından ve en modern tedavi yöntemlerinden faydalanmasına sebep oluyor.

Temel kavramlar

yardımcı = der Mitarbeiter // hasta = der Patient //
bilim = die Wissenschaft